ترخیص کاری پرویزخان خسروی

      انواع خدمات ما به صادرکنندگان کالا به عراق

 

1-ترخیص انواع کالا و انجام کلیه امورات گمرکی و خدمات بازرگانی با نرخ توافقی.
2-ارسال کالاهای صادراتی از مرز پرویزخان و مرز خسروی به تمام شهرهای شمال و جنوب عراق.
3-مشاوره به بازرگانان و تولیدکنندگان در زمینه ترخیص کالا و صادرات و واردات کالا از عراق.
4-اظهار گمرکی و ترخیص کالای صادراتی شما با کارت بازرگانی دیگران(کارت غیره).
5-پذیرش نمایندگی ترخیص کالا، از کلیه شرکت ها و کارخانجات خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
6-پذیرش نمایندگی از کلیه شرکت های حمل و نقل داخلی و بین المللی.

ما با داشتن ارتباط و شماره تماس بیش از صدها راننده تریلر و کامیون،آماده حمل کالاهای شما به مرز پرویزخان و مرز خسروی هستیم.
___________________________________________

کانال تلگرامی تبلیغات تجارت خارجی ایران و 15 کشور

همسایه


✅تعدادی از بازرگانان و شرکتهای تجاری ایران و کشورهای همسایهٔ ایران عضو این کانال میباشند.
✅تبلیغات خود را به هر زبانی که مایل هستید در این کانال بگذارید.
✅این کانال متعلق به(ترخیص کالای پرویزخان-خسروی-سومار)در مرز ایران و عراق میباشد.

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/Trading_16_countries

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/Trading_16_countries

ترخیص کارعراق-ترخیص کارمرزعراق-ترخیصکار مرزعراق-ترخیص عراق-ترخیص مرزعراق-ترخیص کارگمرک مرزعراق-خدمات تجاری مرزعراق-خدمات گمرکی مرزعراق-ترخیص کار گمرک عراق-ترخیص کالا مرز عراق-حق العمل کار مرزعراق-حق العملکارگمرک مرزعراق-ترخیص کالا به عراق-ترخیص کالا عراق-ترخیص کالا مرزعراق-ترخیصکارکاشی مرزعراق-ترخیصکارسنگ ساختمانی مرزعراق-ترخیص کاشی عراق-ترخیص کار کاشی عراق-ترخیص آهن الات مرزعراق-ترخیص کار آهن آلات مرزعراق-ترخیص کار مرزپرویزخان-ترخیص کننده کالا مرز پرویزخان-ترخیص کننده کالا گمرک پرویزخان-ترخیص کار مرز پرویزخان-ترخیص کار پرویزخان-ترخیص مرز پرویزخان-ترخیص پرویزخان-ترخیص کار بازارچه پرویزخان-ترخیص کار گمرک پرویزخان-حق العمل کار مرزپرویزخان-حق العملکار گمرک پرویزخان-ترخیص کار در مرزپرویزخان-ترخیص کار در مرز سومار- ترخیص کالا از گمرک پرویزخان-ترخیص کالا مرز پرویزخان-ترخیص کالا بازارچه پرویزخان-ترخیص کار آهن آلات پرویزخان-ترخیص کالا پیله وری-ترخیصکار کاشی مرزپرویزخان-ترخیصکار کاشی پرویزخان-ترخیص کاشی پرویزخان-ترخیصکارکاشی گمرک پرویزخان-ترخیص کاشی گمرک پرویزخان-ترخیص کار تره بار مرزپرویزخان-ترخیصکار تره بار پرویزخان-حق العمل کار تره بار مرزپرویزخان-ترخیص کار تره بار بازارچه پرویزخان-مدیر گمرک پرویزخان-ترخیص کار مرزسومار-ترخیص کار مرز سومار-ترخیص کار سومار-ترخیص مرز سوما