ترخیص کاری پرویزخان خسروی

ناو نیشان چه ند موخه لیس گومرکی عیراقی،له مه رز و

گومرک مه نزه ریه(مه رز خانه قین)

 

ته رخییسکارانی(موخه لیسیینی)عێراقی ناوبراو لە خوارەوە، بەئەزموونترین ته رخییسکارانن و لە کۆنەوە هاوکارمانن و ئەگەر هەرجۆرە پرسیارێکت هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ کاروباری بازرگانی و ته رخییسی کالا له سنوور مه نزه ریه  و هاوردەکردن لە ئێرانەوە، دەتوانیت پرسیاریان لێبکەیت.

1-بیهزاد صفر علی

2-فراز صفر علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موخه لیس گومرکی سنوور په رویزخان-موخه لیس گومرکی مه رز مه نزه -موخه لیس له گومرک مه نزه ریه--تاجر له مه رز خانه قین-هاوردوونه وه له مه رز مه نزه ریه-هاوردوونه وه مه رز خانه قین-ته خلییس کالا مه رز مه نزه ریه-ته رخییس کار مه رز ئیران-ته رخییس کالا مه رزئیران-ترخییس کالا له مرز که لار-ته رخییس کالا گومرک پرویزخان--ترخییس کالا سنوور ئیران-