ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخی کریی گواستنه وه ی ئه نواعی تریله له مه رزی  په رویزخان بو شاره کانی هه ریم کوردستان

سەبارەت بە نرخی کرێ گواستنەوەی بار لە خوارەوە، ئێمە هیچ جۆرە بەرپرسیارییەتی یاسایی و فەرمیمان نییە و گواستنەوە بە کرێی خوارەوە لە ئێستادا لە سنووری پەرویزخان و سنووری مەنزەریە لە ئەنجام دایە و ئەم نرخانە تایبەتە بە کرێی گواستنەوەی باری بازرگانی لە بارودۆخی ئاسایی و بازاڕی ناوخۆی عیراق.

ردیفمه بدعمه قسه دنه وع تره یلهنرخی گواستنه وهبه روار ئه علانی نرخته وزیحات
1مه رزپه رویزخانهه ولیرتریله فه لات675.000 دینار2017.4.21
2مه رزپه رویزخانهه ولیرتریله که بس800.000 دینار2017.4.21
3مه رز په رویزخانهه ولیرتریله بان واز675.000 دینار2017.4.21
4مه رز په رویزخانهه ولیرنه وع تره یله1.200.000 دینار2017.4.21
5مه رز په رویزخانسلیمانیتریله فه لات450.000 دینار2017.4.21
6مه رز په رویزخانسلیمانیتریله که بس600.000 دینار2017.4.21
7مه رز په رویزخانسلیمانیتریله بان واز500.000 دینار2017.4.21
8مه رز په رویزخانسلیمانیتریله به رراد1.100.000 دینار2017.4.21
9مه رز په رویزخانکه رکوکتریله فه لات525.000 تا550.000دینار2017.4.21
10مه رز په رویزخانکه رکوکتریله که بس700.000 دینار2017.4.21
11مه رز په رویزخانکه رکوکتریله بان واز550.000 دینار2017.4.21
12مه رز په رویزخانکه رکوکتریله به رراد1.000.000 دینار2017.4.21
13مه رز په رویزخاندوهوکتریله فه لات900.000 دینار2017.4.21
14مه رز په رویزخاندوهوکتریله فه لات900.000 دینار2017.4.21
15مه رز په رویزخاندوهوکتریله بان واز1.100.000 دینار2017.4.21
16مه رز په رویزخاندوهوکتریله به رراد1.800.000 دینار2017.4.21
17مه رز په رویزخانکه لارتریله فه لات350000 دینار2017.4.21
18مه رز په رویزخانکه لارتریله که بس400.000 دینار2017.4.21
19مه رز په رویزخانکه لارتریله بان واز400.000 دینار2017.4.21
20مه رز په رویزخانکه لارتریله به رراد400.000 دینار2017.4.21