ترخیص کاری پرویزخان خسروی

هزینه های بار صادراتی در گمرک ایران در مرز پرویزخان

 

هزینه های بارصادراتی در مرزپرویزخان به سه بخش تقسیم می شوند:

الف-هزینه های اداری و گمرکی

 ب-هزینه های کامیون حامل بار صادراتی(اجرت تخلیه بار+ انعام کارگر یا راننده جرثقیل یا راننده لیفتراک +باسکول)

ج-هزینه حق العمل وترخیص کالا(اُجرت ترخیصکاری)

 

الف- هزینه های اداری و گمرکی بار صادراتی:

اگر بار صادراتی در گمرک پرویزخان، گمرک بشود یا به اصطلاح اظهار گردد، هزینه های آن به قرار زیر می­باشد:

+ 20000 تومان،هزینه ثبت اظهارنامه گمرکیِ محموله کامیون صادراتی

+ 30000 تومان،اُجرت اظهارنامه نویس

+ 3000  تومان،بابت هر قلم کالای اضافی که درمحموله کامیون صادراتی باشد(مثلأ اگرمحموله کامیون 4قلم کالاباشد،بابت 3قلم کالای اضافی 9000توان به هزینه ثبت اظهارنامه اضافه میشود.
______________
جمعأ 53000 تومان

توجه : کلیه بارهای صادراتی که درساعات اداری در گمرک مرزپرویزخان تشریفات گمرکی آن ها انجام می شود و به اصطلاح اظهار می شوند از پرداخت حق دیماند گمرک معاف هستند، امّا بارهای پلمپ سایر گمرکات کشورکه بعد از ساعت اداری یعنی ساعت 2 بعدازظهر وارد گمرک مرزپرویزخان بشوند، اگر سند اظهارنامه آن ها متعلق به یک تا دوازده ماشین باشد باید بابت هر سند مبلغ 10500 تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود..

استثناء: اگر بار کامیون صادراتی در گمرکات سایر شهرهای ایران گمرک شده باشد و به اصطلاح پلمپ سایر گمرکات باشد، هیچ نوع هزینه گمرکی ندارد.

 

ب- لیست هزینه کامیون های حامل بار صادراتی :

1-  102000 تومان،هزینه تخلیه وپارکینگ تریلری که بار آن زیرهشت تن میباشد (تخلیه وبارگیری بوسیله کارگر).

2-  113000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که بار آن بیش ازهشت تن است(تخلیه بوسیله کارگر).

3-  113000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارگینگ تریلر یخچالدار(تخلیه وبارگیری بوسیله کارگر).

4-  115000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که تخلیه وبارگیری آن بوسیله جرثقیل انجام میگیرد.

5-  102000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که تخلیه وبارگیری آن توسط لیفتراک انجام میگیرد.

6-  55000 تومان،هزینه عوارض ورودی وپارکینگ تریلر بونکر.

7-  55000 تومان،هزینه عوارض ورودی وپارکینگ تریلرتانکر.

8-  98500 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیون ده تن جفت.

9-  86500 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیون ده تن تک.

10- 68000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیونت(خاور،ایسوزو، و....).

لازم به ذکر است که،هزینه باسکول برای هردستگاه کامیون وکامیونت مبلغ 10000 تومان میباشدوتمام محموله هایی که در مرز گمرک میشوندویا به اصطلاح اظهار میشوند،باید کامیون آنها بر روی باسکول توزین بشودومبلغ باسکول را بپردازند ولی محموله هایی که در گمرکات سایر شهرهای ایران گمرک شده اند وبه اصطلاح پلمپ سایر گمرکات کشور باشند ،نیازی به باسکول ندارند،مگر اینکه گمرک بعللی دستور باسکول آن را بدهد ویا اینکه صاحب باریا ترخیصکار عراقی تقاضای قبض باسکول مرز پرویزخان را بنماید.

هزینه پرداخت انعام به کارگران یا رانندگان جرثقیل و لیفتراک برای تریلر دربازارچه مرزی پرویزخان:

- هزینه انعام کارگران برای تخلیه وبارگیری تریلربطور عادی 30000 تومان است،ولی اگرزمان تخلیه وبارگیری تریلربرای کارگران طولانی باشد ویا اینکه سخت و پردردسرباشد،افزایش مبلغ انعام با کارگران،بصورت توافقی افزایش مییابد.

- هزینه انعام رانندگان تریلر ولیفتراک نیزبطورعادی 30000 تومان است،اما اگر زمان تخلیه وبارگیری آن بیش از حد طولانی باشد ویا اینکه سخت و پر دردسر باشد،مبلغ انعام بطور توافقی افزایش میابد.

 

ج- هزینه ترخیص کالا وحق العمل ترخیصکار(اجرت ترخیصکاری):

+ ..................تومان،اُجرت وحق العمل ترخیص کالا (توافقی بین صاحب کالا و ترخیصکار).

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان،خسروی،سومار www.maleki-trading.com

 

ترخیص کار در مرز پرویزخان-ترخیص کار درگمرک پرویزخان-ترخیص کالا در گمرک پرویزخان-ترخیص کالا در مرزپرویزخان-ترخیصکار مرز پرویزخان-ترخیصص کار گمرک مرزپرویزخان-ترخیصکارگمرک پرویزخان-ترخیص بارصادراتی به کردستان عراق--ترخیص کالای صادراتی مرزپرویزخان-ترخیص بار صادراتی مرزپرویزخان-ترخیص بارصادراتی گمرک پرویزخان-ترخیص کالای صادراتی گمرک پرویزخان-ترخیص کالای صادراتی سومار- -ترخیص بار صادراتی سومار- ترخیص کالای صادراتی مرزسومار-ترخیص بارصادراتی گمرک سومار-خدمات گمرکی صادرات کالا مرز عراق-ترخیص کالا با پته عراق-ترخیص کالا به عراق با پته-خدمات گمرکی صادرات کالا به عراق-خدمات گمرکی صادرات کالا مرز پرویزخان-خدمات گمرکی صادرات کالا گمرک پرویزخان-انجام خدمات ترخیص کالا مرز عراق-انجام خدمات ترخیص کالا به عراق-خدمات ترخیص کالا مرز پرویزخان-خدمات ترخیص کالا گمرک پرویزخان-انجام ترخیص کالا از مرز پرویزخان-انجام ترخیص کالا در مرز پرویزخان-تعرفه صادرات کالا به عراق-هزینه های صادرات کالا به عراق-ترخیص میوه و تره بار مرز عراق-ترخیص میوه و تره بار مرز پرویزخان-ترخیص میوه مرز عراق-ترخیص میوه مرز پرویزخان-نحوه صادرات کالا به عراق-نحوه ارسال بار به عراق-نحوه ارسال کالای صادراتی به عراق-نحوه ارال بار تجاری به عراق-ارسال کالاهای صادراتی به عراق-ترخیص کار پیله ور-

 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان