ترخیص کاری پرویزخان خسروی

هزینه های بار صادراتی در گمرک ایران درمرز خسروی

 

هزینه های بارصادراتی در مرزخسروی به سه بخش تقسیم می شوند:

الف-هزینه های اداری و گمرکی اظهار کالا

 ب-هزینه های کامیون های حامل کالا

ج-هزینه حق العمل وترخیص کالا(اُجرت ترخیصکاری)

 

الف- هزینه های اداری و گمرکی بار صادراتی:

اگر بار صادراتی در گمرک خسروی، گمرک بشود یا به اصطلاح اظهار گردد، هزینه های آن به قرار زیر می­باشد:

+ 20000 تومان،هزینه ثبت اظهارنامه گمرکی محموله کامیون صادراتی.

+ 20000 تومان،اُجرت اظهارنامه نویس

+ 3000  تومان، بابت هر قلم کالای اضافی که درمحموله کامیون صادراتی باشد(مثلأ اگرمحموله کامیون 4 قلم کالاباشد،بابت 3 قلم کالای اضافی 9000 تومان به هزینه ثبت اظهارنامه اضافه میشود).

+ 20000 تومان،مانیفیست برای هر کامیون

کلیه بارهای صادراتی که درساعات اداری در گمرک خسروی تشریفات گمرکی آن ها انجام می شود و به اصطلاح اظهار می شوند از پرداخت حق دیماند گمرک معاف هستند ، امّا بارهای پلمپ سایر گمرکات کشورکه بعد از ساعت اداری یعنی ساعت 2 بعدازظهر وارد گمرک خسروی بشوند، اگر سند اظهارنامه آن ها متعلق به یک تا دوازده ماشین باشد باید بابت هر سند مبلغ 10500 تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود و اگر سند متعلق به  دوازده ماشین تا بیست ماشین باشد باید مبلغ 21000  تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود.

اما اگر بارکامیون صادراتی وارده به گمرک خسروی،درگمرکات شهرهای مختلف کشورگمرک شده باشدویا به اصطلاح پلمپ سایر گمرکات باشد و درساعات اداری وارد گمرک خسروی بشود،هیچگونه هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد(البته بجز حق مانیفیست که آن هم 20000 تومان است).

 

ب- لیست هزینه کامیون های حامل بار صادراتی:

هزینه تخلیه و بارگیری تریلر و کامیون جفت در مرز خسروی یکسان است و با هزینه های تخلیه و بارگیری در بازارچه پرویزخان تفاوت دارد و بیش از 80 % درصد بارها پس از عبور از مرز در گمرک عراق تخلیه می­شوند و 20% مابقی در روی نقطه صفر مرزی تخلیه و بارگیری می شوند.

19000 تومان، بابت دریافتی عوارض داخل خسروی از هر کامیون صادراتی.

5000 تومان، بابت باسکول گمرک خسروی

 

نرخ تخلیه و بارگیری کامیون در مرز خسروی:

68000 تومان، هزینه تخلیه و بارگیری تریلر بوسیله کارگر.

58000 تومان، بابت تخلیه و بارگیری کامیون ده تن جفت.

48000 تومان،بابت تخلیه وبارگیری کامیون ده تن تک.

توجه: انعام کارگران توافقی است و برای تریلر درحالت عادی 20000 تومان می باشد ولی گاهی به سبب مشکل بودن یا زمان بر بودن بعضی از بارها مبلغ انعام کارگران به بالاتر افزایش می یابد و هرچه انعام کارگران بیشتر باشد آن ها در جابجایی بسته ها دقت بیشتری می کنند و بار سالم تخلیه و بارگیری می شود.

 

ج- هزینه حق العمل وترخیص کالا( اُجرت ترخیصکاری):

+.......................تومان،اُجرت وحق العمل ترخیص كالا (توافقی بین صاحب کالا و ترخیصکار).

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان خسروی www.maleki-trading.com