ترخیص کاری پرویزخان خسروی

هزینه های بار صادراتی در گمرک ایران درمرز خسروی

 

هزینه های بارصادراتی در مرزخسروی به سه بخش تقسیم می شوند:

الف-هزینه های اداری و گمرکی اظهار کالا

 ب-هزینه های کامیون های حامل کالا

ج-هزینه حق العمل وترخیص کالا(اُجرت ترخیصکاری)

 

الف- هزینه های اداری و گمرکی بار صادراتی:

اگر بار صادراتی در گمرک خسروی، گمرک بشود یا به اصطلاح اظهار گردد، هزینه های آن به قرار زیر می­باشد:

+ 40000 تومان،هزینه ثبت اظهارنامه گمرکی محموله ،اظهارنامه نویسی

+ 25000 تومان،مانیفیست برای هر کامیون

- کلیه بارهای صادراتی که درساعات اداری در گمرک خسروی تشریفات گمرکی آن ها انجام می شود و به اصطلاح اظهار می شوند از پرداخت حق دیماند گمرک معاف هستند ، امّا بارهای پلمپ سایر گمرکات کشورکه بعد از ساعت اداری یعنی ساعت 2 بعدازظهر وارد گمرک خسروی بشوند، اگر سند اظهارنامه آن ها متعلق به یک تا دوازده ماشین باشد باید بابت هر سند مبلغ 10500 تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود.

- اما اگر بارکامیون صادراتی وارده به گمرک خسروی،درگمرکات شهرهای مختلف کشورگمرک شده باشدویا به اصطلاح پلمپ سایر گمرکات باشد و درساعات اداری وارد گمرک خسروی بشود،هیچگونه هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد(البته بجز حق مانیفیست که آن هم 20000 تومان است).

 

ب- لیست هزینه کامیون های حامل بار صادراتی:

 

25000 تومان، بابت دریافتی عوارض داخل خسروی از هر کامیون صادراتی.

10000 تومان، بابت باسکول گمرک خسروی

 

نرخ تخلیه و بارگیری کامیون در مرز خسروی:

125000 تومان، هزینه تخلیه و بارگیری تریلر بوسیله کارگر.

100000 تومان، بابت تخلیه و بارگیری کامیون ده تن جفت.

85000 تومان،بابت تخلیه وبارگیری کامیون ده تن تک.

توجه: انعام کارگران توافقی است و برای تریلر درحالت عادی 30000 تومان می باشد ولی گاهی به سبب مشکل بودن یا زمان بر بودن بعضی از بارها مبلغ انعام کارگران به بالاتر افزایش می یابد و هرچه انعام کارگران بیشتر باشد آن ها در جابجایی بسته ها دقت بیشتری می کنند و بار سالم تخلیه و بارگیری می شود.

 

ج- هزینه حق العمل وترخیص کالا( اُجرت ترخیصکاری):

+.......................تومان،اُجرت وحق العمل ترخیصکار (توافقی بین صاحب کالا و ترخیصکار).

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان،خسروی،سومار www.maleki-trading.com

 

-ترخیص کار مرزخسروی-ترخیص مرز خسروی- ترخیص کار گمرک خسروی-حق العمل کار مرزخسروی- ترخیص کالا از گمرک خسروی-ترخیص کالا مرز خسروی-ترخیص آهن آلات مرزخسروی-ترخیصکار کاشی مرزخسروی-ترخیصکارکاشی گمرک خسروی-ترخیص کاشی گمرک خسروی-ترخیص کار تره بار مرزخسروی-ترخیص تره بارمرزخسروی-حق العمل کار تره بار مرزخسروی-سایت گمرک خسروی-ترخیص کالا به بغداد-ترخیص کالا به جنوب عراق-ترخیص کننده کالا به جنوب عراق-ارسال کالا به عراق از مرز خسروی-ارسال بار به عراق از مرزخسروی-ارسال بار به عراق ازمرز سومار-ارسال کالا به عراق از مرزسومار-ترخیص کار گمرک پرویزخان-ترخیص کار مرز پرویزخان-ترخیص کار در مرز پرویزخان-ترخیص کالا مرز پرویزخان-ترخیص کار پرویزخان-

 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان