ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل بار از مرز پرویزخان به شهرهای اقلیم کردستان عراق

 

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد. و ضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر خواهد شد.
حمل کالا از ایران به کردستان عراق-حمل کالا به کردستان عراق-ترانزیت کالا به کردستان عراق-حمل بار به کردستان عراق-حمل کالا از مرز به کردستان عراق-حمل بار صادراتی به کردستان عراق-حمل بار زمینی به کردستان عراق-حمل کالا به اربیل-حمل کالای صادراتی به اربیل-ارسال کالا به اربیل-ارسال بار به اربیل-حمل کالا از مرز به اربیل-حمل بار به اربیل عراق-حمل بار صادراتی به اربیل عراق-حمل بار زمینی به اربیل عراق-حمل کالا از ایران به سلیمانیه-حمل کالا به سلیمانیه-حمل کالای صادراتی به سلیمانیه-ارسال کالا به سلیمانیه-ارسال بار به سلیمانیه-حمل بار به سلیمانیه-حمل بار صادراتی به سلیمانیه-حمل بار زمینی به سلیمانیه-حمل کالا به دهوک-قیمت حمل بار به کردستان عراق-نرخ حمل بار به کردستان عراق-نرخ حمل کالا به کردستان عراق-باربری حمل بار به کردستان عراق-باربری حمل بار به اربیل عراق-باربری حمل کالا به کردستان عراق-باربری ارسال بار به کردستان عراق-باربری حمل کالا به سلیمانیه عراق-باربری حمل بار به سلیمانیه عراق-حمل بار به پرویزخان-حمل بار به مرز پرویزخان-حمل بار به قصرشیرین-باربری حمل بار به پرویزخان-باربری حمل بار به مرز پرویزخان-حمل کالا به پرویزخان-باریری ارسال بار به پرویزخان-ارسال کالا به مرز پرویزخان-نحوه ارسال بار به عراق-نحوه ارسال کالا به عراق

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
1مرز پرویزخاناربیلتریلر کفی650.000 دینار1397.9.1
2مرز پرویزخاناربیلتریلر چادری800.000 دینار1397.9.1
3مرز پرویزخاناربیلتریلر لبه دار650.000 دینار1397.9.1
4مرز پرویزخاناربیلتریلر یخچال دار1.000.000 دینار1397.9.1
5مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر کفی450.000 دینار1397.9.1
6مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر چادری600.000 دینار1397.9.1
7مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر لبه دار500.000 دینار1397.9.1
8مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر یخچال دار800.000 دینار1397.9.1
9مرز پرویزخانکرکوکتریلر کفی525.000 تا 550.000 دینار1397.9.1
10مرز پرویزخانکرکوکتریلر چادری700.000 دینار1397.9.1
11مرز پرویزخانکرکوکتریلر لبه دار550.000 دینار1397.9.1
12مرز پرویزخانکرکوکتریلر یخچال دار800.000 دینار1397.9.1
13مرز پرویزخاندهوکتریلر کفی900.000 دینار1397.9.1
14مرز پرویزخاندهوکتریلر لبه دار1.100.000 دینار1397.9.1
15مرز پرویزخاندهوکتریلر چادری1.100.000 دینار1397.9.1
16مرز پرویزخاندهوکتریلر یخچال دار1.400.000 دینار1397.9.1
17مرز پرویزخانکلارتریلر کفی350.000 دینار1397.9.1
18مرز پرویزخانکلارتریلر چادری400.000 دینار1397.9.1
19مرز پرویزخانکلارتریلر لبه دار400.000 دینار1397.9.1
20مرز پرویزخانکلارتریلر یخچال دار500.000 دینار1397.9.1
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان