ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل بار ازمرز خسروی به بغداد و شهرهای جنوب عراق

 

درمرزخسروی میتوان سه تریلر ایرانی را برروی دو تریلر عراقی بارگیری کرد،که هزینه حمل آن دوکامیون به مقدار زیادی ارزانتر تمام میشود.

جدول قیمتهای زیر،برای بارگیری یک کامیون ایرانی بر روی یک کامیون عراقی میباشد ولی نرخ بارگیری دو کامیون ایرانی بر روی یک کامیون عراقی  با نرخهای زیر متفاوت است که باید با رانندگان عراقی در این موردمذاکره وتوافق بشود.

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این واحد ترخیصکاری هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد  وضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر می شود.

حمل بار به عراق-حمل کالا به عراق-ارسال بار به عراق-ارسال کالا به عراق-حمل کالا به عراق-ترانزیت کالابه بغداد-حمل ونقل کالا به عراق-حمل کالا ازایران به عراق-حمل کالای صادراتی به عراق-حمل بارصادراتی به عراق-ترانزیت کالا به بغداد-حمل ونقل کالا به عراق-حمل کالای تجاری به عراق-حمل کالای تجاری به بغداد-حمل کالای تجاری به جنوب عراق-ترانزیت کالا به عراق-ترانزیت به عراق-ترانزیت کالا بغداد-حمل بار به مرز خسروی-باربری حمل بار به مرز خسروی-باربری حمل بار به خروی-باربری حمل بار به سومار-حمل بار به سومار-حمل کالا به سومار-حمل کالا به مرز خسروی

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
2مرزخسرویبغدادتریلرلبه دار700.000 دینار1396.2.1
3مرزخسرویبغدادتریلرچادری800.000 دینار1396.2.1
4مرزخسرویبغدادتریلریخچالدار1.200.000 دینار1396.2.1
5مرزخسروینجفتریلرکفی1.300.000 دینار1396.2.1
6مرزخسروینجفتریلرلبه دار1.300.000 دینار1396.2.1
7مرزخسروینجفتریلرچادری1.300.000 دینار1396.2.1
8مرزخسروینجفتریلریخچالدار1.600.000 دینار1396.2.1
9مرزخسرویکربلاتریلرکفی1.000.000 دینار1396.2.1
10مرزخسرویکربلاتریلرلبه دار1.000.000 دینار1396.2.1
11مرزخسرویکربلاتریلرچادری1.000.000 دینار1396.2.1
12مرزخسرویکربلاتریلر یخچالدار1.400.000 دینار1396.2.1
13مرزخسرویبعقوبهتریلرکفی600.000 دینار1396.2.1
14مرزخسرویبعقوبهتریلرلبه دار600.000 دینار1396.2.1
15مرزخسرویبعقوبهتریلرچادری650.000 دینار1396.2.1
16مرزخسرویبعقوبهتریلر یخچالدار900.000 دینار1396.2.1
17مرزخسرویموصلتریلرکفی1396.2.1
18مرزخسرویموصلتریلرلبه دار1396.2.1
19مرزخسرویموصلتریلرچادری1396.2.1
20مرزخسرویموصلتریلر یخچالدار1396.2.1
21مرزخسرویحلهتریلرکفی850.000 دینار1396.2.1
22مرزخسرویحلهتریلرلبه دار850.000 دینار1396.2.1
23مرزخسرویحلهتریلرچادری900.000 دینار1396.2.1
24مرزخسرویحلهتریلر یخچالدار1.250.000 دینار1396.2.1
25مرزخسرویتکریتتریلرکفی1396.2.1
26مرزخسرویتکریتتریلرکفی1396.2.1
27مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
28مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
30مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
31مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
32مرزخسرویرمادیتریلریخچالدار1396.2.1
33مرزخسرویبصرهتریلرکفی1.600.000 دینار1396.2.1
34مرزخسرویبصرهتریلرلبه دار1.600.000 دینار1396.2.1
35مرزخسرویبصرهتریلرچادری1.700.000 دینار1396.2.1
36مرزخسرویبصرهتریلر یخچالدار1.800.000 دینار1396.2.1
37مرزخسرویکوتتریلرکفی1.100.000 دینار1396.2.1
38مرزخسرویکوتتریلرلبه دار1.100.000 دینار1396.2.1
39مرزخسرویکوتتریلرچادری1.100.000 دینار1396.2.1
40مرزخسرویکوتتریلر یخچالدار1.300.000 دینار1396.2.1
41مرزخسرویعمارهتریلرکفی1.2500.000 دینار1396.2.1
42مرزخسرویعمارهتریلرلبه دار1.250.000 دینار1396.2.1
43مرزخسرویعمارهتریلرچادری1.300.000 دینار1396.2.1
44مرزخسرویعمارهتریلر یخچالدار1.500.000 دینار1396.2.1
45مرزخسرویناصریهتریلرکفی1.300.000 دینار1396.2.1
46مرزخسرویناصریهتریلرلبه دار1.300.000 دینار1396.2.1
47مرزخسرویناصریهتریلرچادری1.400.000 دینار1396.2.1
48مرزخسرویناصریهتریلر یخچالدار1.600.000 دینار1396.2.1
49مرزخسرویسماوهتریلرکفی1.300.000 دینار1396.2.1
50مرزخسرویسماوهتریلرلبه دار1.300.000 دینار1396.2.1
51مرزخسرویسماوهتریلرچادری1.400.000 دینار1396.2.1
52مرزخسرویسماوهتریلریخچالدار1.600.000 دینار1396.2.1
53مرزخسرویدیوانیهتریلرکفی1.200.000 دینار1396.2.1
54مرزخسرویدیوانیهتریلرلبه دار1.200.000 دینار1396.2.1
55مرزخسرویدیوانیهتریلرچادری1300000 دینار1396.2.1
56مرزخسرویدیوانیهتریلریخچالدار1.400.000 دینار1396.2.1
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان