ترخیص کاری پرویزخان خسروی

امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری  و به ویژه صادراتی

 

بازارچه مرزی پرویزخان بخاطر ارائه به حجم عظیمی از کالاهای تجاری نفتی و غیرنفتی تجار ایرانی و عراقی، تمامی امکانات لازم را در اختیار دارد، از جمله:

1- استقرار و حضور ادارات مربوطه از جمله : گمرک - ادارة بازرگانی- ادارة استاندارد - قرنطینه  نباتی (ادارة کشاورزی)- نمایندگی اطاق بازرگانی کرمانشاه (برای صدور گواهی مبدأ)- نیروی انتظامی - پایانه راه و ترابری برای ماشینهای سنگین- آتش نشانی – واحد درمانی خدمات پزشکی.

2- استقرار شعب 8  بانک دولتی از جمله بانکهای ملّی، صادرات، ملت، سپه ، تجارت و کشاورزی،قوامین و پست بانک در محوطه بازارچه.

3- استقرار باب صرافی رسمی،دارای مجوز از بانک مرکزی ایران.

4- استقرار بیش از دوازده شرکت حمل و نقل بین المللی فعال و غیرفعال در کار ترانزیت سوخت و مشتقات نفتی در آن.

5- دارای یک باب انبار سرپوشیده که سوله میباشد.

6- یک باب انبار روباز در کنار انبار سرپوشیده بازارچه.

7- دارای 5  دستگاه جرثقیل بزرگ در محوطه بازارچه برای تخلیه و بارگیری کالا.

8- دارای 44  دستگاه لیفتراک در محوطه بازارچه برای تخلیه و بارگیری کالا می باشد.

9- دارای 5  دستگاه باسکول بزرگ برای توزین کامیون تریلر.

10- دارای یکهزار و سیصد نفر کارگر بیمه شده که تحت پوشش یک شرکت خدمات کارگری فعال می باشند و شرکت مذکور بابت در اختیار گذاشتن کارگر به تعداد لازم برای هر دستگاه کامیون مبلغی را از صاحبان کالا دریافت می کند.

11- یک باب پارکینگ بسیار بزرگ برای پارک کامیونهای حامل بارهای تجاری غیرنفتی به ظرفیت حدوداً هفتصد دستگاه در طول شبانه روز.( این پارکینگ متعلق به شهرداری قصرشیرین است و بابت حق پارکینگ از رانندگان کامیونها مبلغی را دریافت می کند و این مبلغ را صاحبان بار کامیون پس از تخلیه بار به راننده پرداخت می کنند).

12- دارای 2 باب پارکینگ بزرگ برای پارک تریلرهای حمل کنندة سوخت ترانزیتی ، اعم از پُر و خالی که در محوطة بازارچه پارک می شوند.

 

پایان

  ترخیص کالای پرویزخان خسروی www.maleki-trading.com

 

 

 

 

 

 

 

مرز پزویزخان کجاست-مرزپرویزخان قصرشیرین-بازارچه مرزی پرویزخان قصرشیرین-گمرک پرویزخان قصرشیرین-گمرک مرزپرویزخان-ارسال کالا به عراق-فرستادن بار به عراق-فرستادن کالا به عراق-صادرات کالا به عراق-صادرکننده در مرزعراق-صادرکننده کالا در مرزعراق-تاجر ایرانی در مرزعراق-بازرگان ایرانی در مرزعراق-تاجر ایرانی مرز عراق-