ترخیص کاری پرویزخان خسروی

ضرورت آگاهی ازقوانین گمرک عراق،قبل ازصدورکالا

 

ناآگاهی تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی از قوانین گمرک ایران و عراق (چه شمال و چه جنوب آن) همیشه مایه گرفتاری ضرر و زیان و سبب ساز مشکلات فراوانی برای آنها و ترخیصکاران ایرانی و عراقی میگردد. با توجه به تجربیاتی که خود من از حضور و فعالیت تجاری پانزده ساله که در کار با عراق دارم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان و شرکتهای ایرانی که برای اولین بار میخواهند کالا به عراق صادر کنند، بعلت ناآشنایی با قوانین گمرکی عراق و خصوصاً قوانین جدیدی که درشش سال اخیر در گمرک عراق به اجراء در آمده است بیش از 80 % تا 90% درصد آنها کالاهایشان در گمرک عراق دچار مشکل میشوند و عموماً بار آنها از مرز برگشت میخورد.

بعلت وجود این مشکلات، این وظیفه تمامی اطاقهای بازرگانی مراکز استانها در کل ایران است که با اطلاع رسانی کامل به اعضای خودشان،از قوانین و مقررات و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب آنها را درامر تجارت و خصوصاً صادرات به عراق یاری بدهند تا علاوه بر کاهش ضرر و زیانهای صادرکنندگان، باعث افزایش صادرات و تراز مثبت ایران در تجارت با عراق و افزایش تولید داخلی بشوند، که متأسفانه این اطلاع رسانی ها ناچیز و ناقص بوده که واضح ترین دلیل آن نیز همین گرفتاریهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در گمرکات عراق می باشد.
در اینجا ما سعی کرده ایم که با تشریح و توضیحات کافی در مورد قوانین گمرکی عراق، مطالب کافی را برای آگاهی بخشی و راهنمایی صادرکنندگان و تولیدکنندگان محترم ارائه بکنیم که امیدواریم با استفاده از این راهنمائیها و بکاربستن آنها، بدون برخورد با مشکلات و دچار شدن به ضرر و زیان های مالی، بتوانند حتی با اولین تجربه صادراتی خود، بدون هیچ مشکلی صادرات خوبی داشته باشند.


انجام امورات گمرکی کالا هم در گمرک ایران و هم در گمرک عراق، بر روی امورات زیر متمرکز است وصادرکنندگان قبل ازصدورکالا،باید درباره آنها تحقیق بکنند:


1-اولاً مجاز بودن صادرات آن کالا از ایران.
2-نداشتن عوارض صادراتی ازطرف گمرک ایران.
3-مجاز بودن واردات آن کالا به عراق،ازسوی گمرک عراق.
4-کیفیت سنجی کالا درگمرکات ایران(برای کالاهای فاقد استاندارد)ودر گمرکات عراق،بوسیله اسناد ومدارک و یا درآزمایشگاههای گمرک هر دوکشور.
5-نوع بسته بندی کالا.
6-نوشته ها و مطالب مندرج بر روی بسته بندی کالا از نظر قوانین گمرکی ایران و گمرک عراق.
7-تاریخ تولید و انقضاء کالا.
8-مدت ماندگاری برای مصرف کالا.

9-دارا بودن مجوزها و استانداردهای داخلی و بین المللی و اسناد لازم برای ترخیص کالا از گمرکات هر دو کشور.

10-دارا بودن گواهی انطباق کالا یا COC برای بعضی از کالاهای صادراتی ازشرکتهای بازرسی کالا نظیرSGS,BV,,...


حال به تشریح هریک از موارد فوق میپردازیم:

اولاً مجاز بودن صادرات آن کالا از ایران و نداشتن عوارض صادراتی و ثانیاً مجاز بودن واردات آن به عراق :

تولیدکنندگان و یا صادرکنندۀ ایرانی قبل از هرچیز باید با مراجعه به گمرک مرکز استان خودش از ممنوع نبودن صادرات آن کالا از ایران و همچنین نداشتن عوارض صادراتی آن مطمئن بشود و ثانیاً از تاجر عراقی یا خریدار ایرانی حاضر در مرز در مورد ممنوع نبودن ورود آن کالا به عراق سؤال بکند و مطمئن بشود.


کیفیت سنجی کالا توسط شرکتهای بازرسی کالا:

از سال2010 که قوانین گمرکی عراق در رابطه با واردات کالا به عراق تغییرات اساسی پیدا کرد،ازمیان هزاران قلم کالا ،ورود 850 قلم آن مشمول اخذ گواهینامه انطباق کالا یا COC از شرکتهای کنترل کیفیت مانند Cotecna,BV,SGS,...گردید ونمایندگی های شرکتهای بازرسی مذکور درایران،گواهی انطباق(COC)را صادرمیکنند

برای آگاهی از آدرس این شرکتها وتماس با آنها به مبحث (لزوم اخذ گواهی بازرسی کالابرای محموله های صادراتی ایران به عراق از شرکتهای Cotecna,BV,SGS ,....) به منوی سمت راست صفحه همین سایت مراجعه بفرمایید.

ولی مابقی کالاها ازاجبار برای دریافت گواهی بازرسی کالا معاف هستند اما برای اینکه این دسته ازکالاها براحتی از گمرکات عراق وایران ترخیص بشوند،لازم است مواردی را که درذیل آورده ایم مورد توجه قرار بگیرند.

 

کیفیت سنجی کالاهایی که نیاز به اخذ گواهی انطباق یا گواهی بازرسی کالا ندارند:

درمورد کیفیت این نوع ازکالاها، علاوه بر اینکه خود کالا و کیفیت آن باید توسط فروشنده به مشتری عراقی یا ایرانی نشان داده شود، باید یک یا چند نمونه کامل و کافی آن به مشتری تحویل داده بشود تا آن را به گمرک و آزمایشگاه گمرک عراق بفرستد و از تأئید کیفیت آن در گمرک عراق مطمئن شود.
اگر کالا دارای استاندار ملی ایران هست و تاریخ استاندارد اعتبار دارد، نیاز به ارسال نمونه برای گمرک ایران درمبدأ یا در مرز نیست.


نوع بسته بندی کالا:
ارسال نمونه بسته بندی (اعم از گونی، کیسه، کارتن، و...) که کالا نیز در داخل آن باشد، برای تحویل به گمرک ایران و عراق تا در گمرک هر دو کشور هم نمونه کالا و هم نوع بسته بندی و هم نوشته ها و مطالب روی بسته بندی مورد رؤیت قرار بگیرد، تا اگر ایرادات و نواقصاتی در نوع و کیفیت بسته بندی و نوشته ها و تاریخهای روی بسته بندی بود، توسط مشتری به اطلاع تولید کننده و فروشندۀ ایرانی برسد و آنها را مطابق نظر گمرک هر دو کشور اصلاح بکند.مواردی که عموماً در نوشته های روی بسته بندی باید چاپ و درج شود بقرار ذیل هستند:

اولاً نوشته های روی کارتن بسته بندی به فارسی نباشد و حتماً یا به انگلیسی و عربی باشدو یا به عربی و کُردی درج گردد و این موارد زیر در اکثر کالاها باید رعایت شود:
1-نوع کالا
 2-اسم یا مارک کالا
3- منشأ یا ترکیبات کالا
4-وزن کالا
5-تاریخ تولیدوانقضاءبه میلادی
6-مدت ماندگاری برای مصرف (برای بعضی از کالاها)
7-اندازه یا ابعاد کالا
8-تعداد در کارتن یا بسته
9- اسم شرکت یا کارخانه و آدرس های آن برروی بسته بندی
10-جمله (ساخت ایران) به زبان نوشتۀ روی بسته بندی   
11-درج علائم استاندارد ملی ایران و گواهینامه های بین المللی بر روی بسته بندی (برای گمرک ایران و عراق)

12-چاپ شماره مجوزها و گواهینامه های داخلی روی بسته بندی (برای گمرک ایران)
13- وسایر مواردی که بعضی از کالاها بنا به ضرورت آنها باید بر روی بسته بندی آنها درج گردد که باید توسط مشتری به اطلاع تولید کننده و فروشنده ایرانی برسد.


تذکرات بسیار مهم:
 تاریخ تولید و انقضاء وماندگاری مصرف کالا بر روی کالاهای ایرانی همیشه یکی از پُر مشکلات ترین قضایا در گمرکات هر دو کشور و خصوصاً در گمرک عراق است که اهم آن اینست که ذکر میگردد:
الف-تاریخ تولید و انقضاء باید حتماً به میلادی باشد.


ب- هیچگاه دو تاریخ،هم میلادی و هم تاریخ شمسی ایرانی نباید روی کالا درج شود یعنی فقط تاریخ میلادی باشد وگرنه از گمرک عراق برگشت می خورد.


ج-روی بسته بندی های کوچک داخل کارتن در مورد رعایت تاریخ ها نیز باید همین موارد فوق رعایت شود زیرا درگمرک عراق بسته ها و کارتن های بزرگ را باز می کنند و بسته های کوچک و تاریخهای روی آنها را کنترل میکنند و اگر تنها یک مورد اشکال را بر روی یک بسته کوچک در مورد تاریخها ببینند، کل بار را اگر مواد غذایی باشد همه را بوسیله آتش معدوم می کنند و اگر تاریخ تنها شمسی و ایرانی باشد آن را برگشت می زنند.


د-تاریخها باید همزمان با تولید بر روی بسته بندی های کوچکتر درج گردد و تاریخهای روی کارتن بسته بندی بزرگ نباید با لیبل و یا اسپری و یا دستی و یا غیر ماشینی و یا مخدوش و ناخوانا و مشکوک و یا دارای اثر پاک شده تاریخ قبلی باشد زیرا به نظر گمرکات ایران و عراق، بعضی برای تغییر دادن تاریخ کهنه و یا تاریخی که ماندگاری مصرف کمتری دارد نسبت به دستکاری تاریخها به طرق غیرقانونی اقدام می کنند و در گمرک عراق چنین بارهایی را اگر مواد غذایی باشدو حتی اگر بار چندین دستگاه تریلر باشد همگی را با آتش معدوم می کنند.


ص- تاریخهایی که با رنگ به طرق مختلف بر روی کیسه های نایلونی و پلی پروپیلن بعضی بطور ماهرانه ای درج میکنند براحتی توسط گمرک عراق قابل تشخیص است و آنها در کشف این جورکارها استاد هستند و با کشیدن انگشت شصت یا سبابه  بر روی آن، رنگ تاریخ تقلبی پاک می شود و اما اگر تاریخ روی کیسه ها همزمان با چاپ شده باشد با انگشت و یا چیز دیگر پاک نمی شود و اگر چنین تاریخ متقلبانه ای را گمرک عراق بر روی کیسه کشف کند اگر مواد غذایی باشد آن را معدوم می کندو اگر مواد غذایی نباشد آن را برگشت می زند.


ع- و باز اگر کالایی برای مصرف داخلی ایران تولیدشده باشدوتاریخ شمسی بر روی آن درج شده باشد ویکدفعه صادرکننده یا تولیدکننده برای اینکه آنرا به عراق صادربکند تاریخ میلادی را در کنار تاریخ شمسی ایرانی درج بکند،باز مورد قبول گمرک عراق نیست زیرا این دسته کالاهای دو تاریخه (هم میلادی و هم شمسی) هستند ویا اینکه بر روی تاریخ ایرانی را بطریقی میپوشانندو برروی آن تاریخ میلادی درج میکنند،جزو تقلب محسوب شده و محموله یا برگشت زده می شوند و یا اگر مواد غذایی باشد آن را معدوم می کندو در این گونه برخوردها گمرک اقلیم کردستان،بسیار مقرراتی تروسختگیرانه تر از گمرک جنوب عراق برخورد می کند.
کلاً استدلال گمرکات عراق در معدوم کردن چنین کالاهایی که تاریخهای مشکل دار و یا متقلبانه ای دارند، این است که اگر این گونه بارها به داخل ایران برگشت داده شود، باز با جعل تاریخ ویا زیرورو کردن بار،وبا ترفند دیگر یا با دستکاری در اسناد، مجدداً آن را به گمرک عراق می فرستند.
به هر حال وقتی ما فعالین تجاری در گمرکات و بازارچه های مرزی، وقتی بارهایی را می بینیم که با سلامت و کیفیت و بسته بندی و تاریخ و سایر موارد بطور کامل و سالم از مرز و گمرک عراق خارج می شوند و در یک جمله گمرک عراق در آن صداقت و راستی و درستی و پاکی و کیفیت و ارزشمندی می بینند، آن را افتخاری برای خودمان و کشور و اقتصاد و تولید کنندگان و کارگران شریف و زحمتکش کشورمان می دانیم، اما از طرف دیگر وقتی می بینیم و یا می شنویم که بار یا کالای ایرانی در گمرک عراق بخاطر تزویر و تقلب تولید کننده و یا صادرکننده برگشت خورده است و یا با آتش و یا وسیله دیگری معدوم شده است، عمیقاً غمگین و ناراحت میشویم و آن را توهین به جامعه تولید کنندگان وکارآفرینان سختکوش و کارگران زحمتکش و از طرفی توهین به تجار و پیله وران ایرانی می دانیم و از طرفی تحقیر و بی ارزشی کالای ایرانی به حساب می آید و غیرمستقیم تبلیغات بزرگی برای کالاهای کشورهای رقیب،نظیر ترکیه وچین و اردن و هند و ... به حساب می آید ومتأسفانه دراین کار گمرک عراق مقصر نیست، بلکه تقصیربعضی ازصادر کنندگان  و تولیدکنندگان طماع و متقلب خودمان است که به طور معدود در میان جامعه شریف تولید کننده وصادر کننده ایرانی وجود دارد و از طرفی چنین افراد نابابی که باعث مخدوش شدن اعتبار وارزش کالای ایرانی میشوند،متأسفانه از طرف گمرک و ادارۀ بازرگانی و اطاق بازرگانی مورد مؤاخذه و مجازات قرار نمی گیرند.مدت ماندگاری مصرف بر روی کالا:

یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی،عدم اطلاع از قوانین گمرکی عراق دربارۀ تاریخ ماندگاری مصرف، خصوصاً برای مواد غذایی می باشد که این مورد هم از مواردی است که بار صادرکنندگان ایرانی از گمرک عراق برگشت می خورد، از آنجا که تاریخ ماندگاری مصرف بعضی ازکالاها در قوانین هر دو کشور فرق میکند، لذا تولید کننده و فروشنده ایرانی باید مدت ماندگاری مصرف طبق قانون گمرک عراق را از خریدار سؤال بکند و با اطمینان کامل آن را بر روی کالا درج بکند و آن را نیز طوری به خریدار تحویل بدهد که هنگام رسیدن بار به مرز برای بعضی از کالاهای حساس، خریدار دچار ضرر و زیان و مشکل نشود، اکثر کالاها همه بنا به نوع خود شرایط ماندگاری خاص خود را دارند که تولید کنندۀ ایرانی باید آنها را در نظر داشته باشدواز مشتری ایرانی یا عراقی سوال بکندوطبق قوانین گمرک عراق تاریخ ماندگاری را درج بکند.آزمایشگاه گمرک و استاندارد عراق برای تست کردن کالا:

کالاهایی که وارد گمرکات عراق می شوند از کلیه آنها نمونه برداری میشود ومورد آزمایش و تست قرار می گیرند (البته بجزکالاهایی که دارای گواهی بازرسی یا گواهی انطباق(COC)ازشرکتهای کنترل کیفیت شرکتهای بین المللی از قبیل SGS؛BV،Cotecnaو... هستند) ، در این مورد گمرکات کردستان عراق از گمرک جنوب عراق بسیار سختگیرتر و مقرراتی تر است و این آزمایش و تست کیفیت کالا برای کلیه کالاهای مختلف می باشد و خصوصاً مواد غذایی، گمرک عراق از هر کالا،یک نمونه از آن را به آزمایشگاه در اربیل یا بغداد می فرستند و ممکن است که تا بازگشت جواب آزمایشگاه اربیل 2 تا 3 روز و برگشتن جواب ازآزمایشگاه بغداد 6 تا7 روزطول بکشد و تا رسیدن جواب کامیون حامل کالا در زیر بار در گمرک عراق می خوابد و بابت آن پول خواب دریافت می کند و اگر جواب مثبت بود از گمرک مرخص می شود و این کار برای اوائل کار یعنی مرتبه ای اول و دوم و سوم است و اگر کالای مربوطه همیشه کیفیت آن مثبت و خوب باشد یک نمونه از آن را برای آزمایشگاه بر می دارند و کامیون را مرخص می کنند و دیگرچند روز زیر بار نمی خوابد که پول خواب آن پرداخت شود.
گمرک عراق از سال 2010 به بعد دیگر استانداردهای ایران را قبول ندارد و برای تأئید کیفیت کالاهای ایرانی، گواهینامه های کنترل کیفیت شرکتهای بین المللی را طلب می کند.
البته همانطور که درقبل گفته شد،تمامی کالاها نیاز به دریافت گواهینامه های بین المللی کنترل کیفیت نیستند و بدون آنها نیز از گمرک عراق ترخیص می شوند نظیر ماشین آلات صنعتی و قطعات صنعتی، میوه و تره بار، مواد غذایی فرآوری شده و بعضی دیگر از گروه کالایی.

مقررات تاریخ نویسی بر روی کالاهای صادراتی ایران به عراق :

با توجه به اختلافات درنوع عدد نویسی فارسی وعربی و ضرروزیانهای سنگین ناشی از عدم رعایت آن، نوشتن اعدادی همانند تاریخ، وزن، ابعاد، اندازه ها، مدت ماندگاری، شماره تماس ها و نشانی کارخانه و... باید حتماً به زبان نوشته روی کارتن و بسته بندی باشد و هرگز از اعداد وفونت فارسی استفاده نشود.
زیرا بخاطر اختلافاتی که در عددنویسی در فونت فارسی و عربی هست عموماً بارهای  صادراتی ایرانی دچار مشکل میشوند و از گمرک عراق برگشت میخورند، مثلاً در فونت فارسی اعداد دو،سه،چهار،شش وتاحدودی عدد پنج شکل خاص خودشان را دارد،ولی در فونت عربی شکل عددنویسی آنهاکمی فرق داردو در فونت چاپی عربی و فارسی در دستگاه های تایپ کامپیوتری و قدیمی همین اختلافات نیز وجود دارد و اَعراب و اقلیتهای که در حوزه آنها هستند همانند کردستان عراق همه از این عدد نویسی استفاده می کنند به طوری که عدد(شش)فارسی را به جای (چهار)خودشان اشتباه می گیرند و برای بسیاری از آنها عدد(شش)فارسی نامفهوم ونامشخص است و یا عدد(دو)فارسی را بجای(سه)عربی اشتباه می گیرند و ایضاً عدد(چهار)فارسی نیز برای آنها همانند عدد(شش)فارسی نامفهوم و نامشخص است.
یک خاطره طنز ازعدد(شش ایرانی)نقل بکنم:
چندسال پیش یک نمونه کالا که عدد(شش فارسی)در بعض جاهای آن درج شده بود،برای تاجرعراقی در بغداد ارسال شدوتاجر عراقی به ترخیصکار خودش در مرز پرویزخان زنگ زد وگفت:این عدد ایرانی که روی بسته بندی است ودهانش را رو به آسمان کرده واز خدا طلب بخشش میکنه چه عددی هست؟
پس برای جلوگیری از مشکلات و ببار آمدن ضرر و زیان در سرمایه و وقت گرانبها، از عدد نویسی با فونت فارسی بپرهیزید و آن را با لاتین یا عربی درج کنید که این عمل خود نیز یک نوع حفظ بازار هدف، مشتری مداری و حفظ حقوق مشتری و مصرف کننده محسوب میگردد و برای مطالب فوق در باب اشکالات و ضرر و زیانهای اختلاف در عدد نویسی یک مورد خاطره را در سال 1392 تعریف بکنم و آن اینکه روزی یکی از شرکتهای تولیدکننده دو کامیون کالا را به مرز پرویزخان فرستاد ولی متأسفانه تاریخ تولید و انقضاء با  فونت فارسی بود و عدد(شش)را به فونت فارسی نوشته بود، حال اینکه در زبان عربی عدد شش به شکل دیگری است و گمرک عراق گفت که عدد شش فارسی برای مردم عراق ناآشنا و نامفهوم است و این کالا نیز مواد غذایی است و مردم در تشخیص تاریخ تولید و انقضاء آن دچارمشکل می شوند و سپس بارها را به ایران برگشت زد و فروشنده از بابت کرایه و هزینه های گمرک ایران و عراق و خواب کامیون و کرایه بازگشت بار به کارخانه بیش از پنج الی شش میلیون تومان ضرر کرد.


دارا بودن مجوزها، استانداردها، گواهینامه ها و اسناد لازم برای گمرکات ایران و عراق:
 نخست به مجوزها و گواهینامه ها و اسنادی که گمرک عراق درخواست می کند می پردازیم زیرا همیشه یکی ازبیشترین مشکلات صادرکنندگان و تاجران ایرانی و عراقی در گمرک عراق می باشد، سپس به مجوزها و استانداردها و اسنادی که گمرک ایران می خواهد می پردازیم.


از شرایط ترخیص کالا درگمرک عراق، داشتن مجوزهای لازم است که این مجوزها کلاً به دو دسته تقسیم میشوند:
الف-مجوزداخل عراق
2ب-مجوزهای داخل ایران


-مجوز واردات کالا به عراق(ثبت سفارش کالا)که باید توسط تاجرعراقی از وزارت بازرگانی در بغداد بایدصورت بگیرد:

-تاجر واردکننده عراقی ابتدا باید به وزارت بازرگانی در بغداد مراجعه بکند وتقاضای خود را برای واردات نوع کالا وتناژ یا مقدار آن اعلام نماید،سپس وزارت بازرگانی اورا به مدیریت نمایشگاههای بین المللی بغداد(معرض الدولي)معرفی میکند و سپس مدیریت نمایشگاهها در بغداد مجوز واردات را به تاجرمتقاضی اعطاء مینماید(تاجرعراقی خوش باید دارای کارت بازرگانی باشد و اگر نداشته باشد ویا کارت او منقضی شده است،باید بوسیله کارت بازگان دیگری برای اخذ مجوز واردات اقدام بکند).
سپس تاجر عراقی باید تصویر یا اصل مجوز را برای فروشنده یا کارخانه ایرانی ارسال بکند و فروشنده ایرانی مطابق مقدار وتناژ مندرج در مجوز اقدام به صدور دو نسخه فاکتور فروش میکند(فقط فاکتورفروش،نه پیش فاکتور)و برای اخذ گواهی مبدأ(یا شهادة منشاء)ابتداء آن رابه اتاق بازرگانی استان خودش و سپس به وزارت خارجه و در مرحله آخر به رایزنی بازرگانی سفارت عراق در تهران میبرد ونسبت اخذ گواهی مبدأ یا شهادة منشاء،اقدام مینماید.

- برای واردات برخی کالاها به اقلیم کردستان نیازی به اخذ مجوز واردات نیست و فقط واردات برخی دیگراز کالاها به اقلیم کردستان نیاز به مجوز دارد، که تاجرعراقی باید از وزارت بازرگانی دراربیل باید نسبت به اخذ آن اقدام بکند.


اخذ مجوزهاییکه از کشور ایران برای واردات کالا به عراق که توسط گمرک عراق درخواست می شود:
 اهم مجوزهایی که گمرک عراق از کالای ایرانی طلب می کند این مجوزها می باشند:
1-گواهینامه بازرسی وکنترل کیفیت کالا ازنمایندگی های شرکتهای خارجی مستقر در ایران(نظیرشرکتهایی SGS،BV،Cotecna و..... که به آنهاشرکتهای بازرسی کالامیگویند)البته تمام کالاهای ایرانی احتیاج به اخذ مجوز بازرسی از شرکتهای مزبور نیستند،بلکه از میان هزاران قلم کالا،فقط 850 قلم کالا مشمول اخذ گواهینامه بازرسی کالا میباشند.
2-اخذ مجوز شهادة منشاء(گواهی مبدأ)،از رایزنی بازرگانی سفارت عراق درتهران برای ارائه به گمرک عراق در مرز،تا به کالای ایرانی صادرشده به عراق اجازه ورود وترخیص بدهد.

3-تأیید مدرک گواهی بهداشت کالاهای موادغذایی وفرآورده های مربوطه در حوزه غذا ودارو،که باید توسط رایزنی بازرگانی سفارت عراق در تهران انجام بشود.

4-کواهی قرنطینه نباتی  برای میوه وتره بار،نهال درختان و گل وگیاه.

5-گواهی قرنطینه دامی برای دام وطیوروآبزیان زنده و خوراک دام وطیور وآبزیان.

6-گواهی قرنطینه نباتی برای میوه وتره بار،که دربازارچه های مرزی صادرمیگردد.

درضمن رایزنی بازرگانی سفارت عراق بابت تأیید وممهور کردن هر یک برگ سند مبلغ 160(یکصدوشصت) دلار ازمتقاضی اخذ مینماید.

نشانی سفارت عراق درایران:

  ایمیل: Tehranattach@yahoo.com

نشانیتهران-میدان  ولی عصر-جنب وزارت بازرگانی-پلاک 11640

 

پایان

 www.maleki-trading.com  ،سومارترخیص کالای پرویزخان،خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط کالای صادراتی به عراق-شرایط صادرات کالا به عراق-شرایط صادرات به عراق-شرایط ترخیص کالا ازگمرک عراق-قوانین ترخیص کالا ازگمرک عراق-شرایط ترخیص کالا ازگمرک کردستان عراق-نحوه صادرات کالا به عراق-نحوه صادرات به عراق-نحوه صادرات به کردستان عراق-مراحل صادرات کالا به عراق-صادرات به عراق-صادرات کالا به عراق-شرایط گمرک عراق برای کالاهای ایرانی-قوانین گمرک عراق برای کالاهای ایرانی-راهنمای صادرات به عراق-مشاورصادرات به عراق-راهنمایی برای صادرات به عراق-مشاوره برای صادرات به عراق-مشاوره جهت صادرات به عراق-گمرک سومار-گمرک مرزسومار-ترخیص کالا مرز سومار-ترخیص کالا از مرزسومار-صادرات کالا از مرزسومار-ترخیصکار گمرکی مرزسومار-ترخیصکارگمرکی در مرز سومار-صادرات کالا از مرز سومار-ارسال کالا از مرزسومار-ترخیصکار مرزسومار-ترخیصکارمرز سومار-ترخیص کالا مرزمهران-گمرک مهران-ترخیصکارگمرکی مهران-ترخیصکاربازارچه مهران-ترخیصکار بازارچه سومار-ترخیص کالا مرزمهران-ارسال کالا ازمرزمهران-ارسال کالا به بغداد-ترخیص کالا به بغداد-ترخیصکار گمرکی در مرز مهران-ترخیص کالا به بغداد-صادرات خوراک دام به عراق-ترخیص خوراک دام از گمرک-ارسال خوراک دام به عراق-گمرک کردن محموله خوراک دام به عراق-ترخیص خوراک دام در مرزعراق-ترخیص خوراک دام ازگمرک-ترخیص خوراک دام از گمرک مرزعراق-ترخیص خوراک دام به عراقی-ترخیص کالا عراق-ترخیص کالا مرزعراق-ترخیص کالا مرز عراق-ترخیص کالای ساختمانی-ترخیص مصالح ساختمانی مرزعراق-ترخیصکار مصالح ساختمانی عراق-ترخیصکار مصالح ساختمانی مرزعراق- ترخیص کالا سومار-ترخیص کار سومار-ترخیص کار مرزسومار-ترخیص آهن الات مرزعراق-

 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان