ترخیص کاری پرویزخان خسروی

توجه: پس از پرداخت موفق یک کد به شما نمایش داده خواهد شد که به مدت زمان مجاز اعتبار دارد.
برای مشاهده جزئیات عنوان ذکر شده کد را در بخش پایین وارد نمایید و یا پس از پرداخت میتوانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید

کد را وارد نمایید    مشاهده   
 

روش های دیگر پرداخت:

 کسانیکه تمایل دارندخریدفایل موردنظرخودرا،بوسیله واریز وجه به حساب بانکی انجام بدهند،میتوانندمبلغ فایل یافایلهای مذکور رابه سیبای بانک ملی،بشماره حساب 0101685011006 بنام سید سهراب ملکی واریزنمایند ویاازطریق کارت به کارت سامانه شتاب بین بانکی،بشماره کارت 6037 9914 7460 4414بنام سید سهراب ملکی واریز بنمایندو سپس رسیدبانکی یا فیش عابربانک را بهمراه شماره تماس و ایمیلواسم فایل خریداری شده را به ایمیل مندرج درسایت برای ماارسال نمایندوحداکثرتا24ساعت بعد،فایل یافایلهای مذکور به ایمیل آنها ارسال خواهدشد.